VI UTFØRER

Glidestøp av rekkverk, banketter og kantstein.

Vi tar på oss alle typer glidestøp, former kan tilpasses på forespørsel fra kunde.

Grusutlegging for fundament til rekkverk og banketter, og fylling bak rekkverk

Sterkt materiale

Moen mener glidestøp av rekkverk i betong har sine klare fordeler i effektivitet når rekkverket støpes,

og at rekkverket blir ekstremt sterkt.

Glidestøp holder H2-klasse og er nesten det sterkeste man kan få av rekkverk. I tillegg er metoden meget effektiv.

Man støper ca. 300 meter på ett skift med seks personer i arbeid. I tillegg kjøper vi betongen lokalt,

og det er alltid hyggelig å bidra til lokale produsenter. Det går med mye betong, ca. 300 liter pr. meter.

Han legger til at betong har lengre levetid enn rekkverk i stål, og at stålrekkverkene blir dyrere hvis

de skal leveres i H2-standarden. Sirdal Veibetong har også skaffet nødvendige lisenser, blant annet gjennom

krasjtester i Tyskland, som bevis på at rekkverkene de setter opp, tilfredsstiller Statens vegvesens krav.

Wirtgen

Selskapet har tre Wirtgenmaskiner (SP 25) som støper rekkverk, samt en liten Gomaco CC 1200 til å støpe kantstein.

 I tillegg har Lyngdal Mekaniske Verksted (eid av Aker Solution) utviklet en egen «grusutlegger»

som benyttes til å dosere riktig med grus før støp av bankett langs veggene i tunnel.

Wirtgen har kommet veldig langt i utviklingen av støpemaskiner. De er virkelig på hugget og har et godt apparat 

få salg og service i Norge. Med disse to maskinene er vi godt rustet for fremtiden, selv om vi akkurat nå har

ordrereserve for å holde fire maskiner i drift. Det bygges mye vei i Norge, og ikke minst er det utrolig

mye dårlig rekkverk langs norske veier. Etterslepet er stort, men det gjelder å ikke vokse for raskt også.

Vi må ha kontroll på oppbyggingen av selskapet, sier Moen.

Sirdal Veibetong AS    Tonstadveien  12    4440 Tonstad

Logo med gul outline.png