Ta kontakt med oss

Alle prisforespørsler tilknyttet Sirdal Veibetong og SVB Veisikring, ta kontakt med Terje Moen.

Terje Moen
Daglig leder SVB Gruppen
+47 959 16 117
terje.moen@svb.no
Geir K. Kjeldsen
Driftsleder SVB Veisikring
+47 941 73 286
geir.kjeldsen@svb.no

Knut Strisland
Driftsleder Sirdal Veibetong
+47 918 24 360
k
nut.strisland@svb.no
Linda Tesaker
Kontor og regnskapsfører
+47 959 75 428
linda.tesaker@svb.no

Medlemsnummer: 14 15 97

SVB Gruppen AS

\\\

Tonstadveien 12

\\\

4440 Tonstad

\\\

Org.: 923 659 064NO

\\\

facebook