Alle våre godkjente rekkverk er fullskalatestet og innehar CE merking.
Produktene glidestøpes på stedet. Det er også fullt mulig å utvikle nye former og produkter.

Knut Strisland
Driftsleder Sirdal Veibetong
+47 918 24 360
knut.strisland@svb.no

SVB Gruppen AS

\\\

Personvernerklæring

\\\

Tonstadveien 12

\\\

4440 Tonstad

\\\

Org.: 923 659 064NO

\\\

facebook

\\\

Åpenhetsloven