Vi har gjennom årene opparbeidet oss mye kunnskap, god kompetanse og bred erfaring innen veisikring.

SVB Veisikring er en landsdekkende aktør.

Geir K. Kjeldsen
Driftsleder SVB Veisikring
+47 941 73 286
geir.kjeldesn@svb.no

SVB Gruppen AS

\\\

Personvernerklæring

\\\

Tonstadveien 12

\\\

4440 Tonstad

\\\

Org.: 923 659 064NO

\\\

facebook